Titreşim Kaynağının Ses Yalıtımı

 Mekanik sistemlerin çalışması sırasında sisteme verilen enerjinin bir bölümü salınım, sürtünme gibi nedenlerle kayba uğrayarak titreşim hareketine dönüşür. Cihaz ve yapılarda fiziksel hasara kadar ulaşabilen olumsuz etkilerin yanı sıra, gürültü ve istenmeyen ses kaynağı olarak yaşam koşullarının kötüleşmesinden, insanın ruhsal ve bedensel sağlığında kalıcı bozulmalara kadar bir dizi önemli soruna yol açar. 

Her türlü endüstriyel sistem ve mekanizma, bina makina ve teçhizatı, raylı ve tekerlekli ulaşım araçları birer titreşim kaynağıdır. Titreşim önlemleri yapıların projelendirilmesinde düşünülebileceği gibi işletme sırasında doğan ihtiyaca göre de tasarlanabilir. Proje aşamasında titreşime karşı geniş koruyuculuğu olan aktif önlemler alınabilirken, titreşim sorununun önceden dikkate alınmamış olan işletme koşullarında dar kapsamlı pasif önlemlerle kısmi iyileştirmeler sağlanabilir. 

Hareketin olduğu her yerde titreşimle ilgili sorunlarla karşılaşılması olasıdır. Titreşim yalıtımı tesisat, yapı ve sanayide görülen sorunlarda, oldukça basit ve ucuz elyaf şiltelerden başlayarak ileri teknoloji ürünü kauçuk vb elastomerik malzemeler veya yaylı tip titreşim alıcılara kadar geniş çeşitlilikte malzeme kullanımıyla gerçekleştirilebilir. Özellikle sanayi sektöründeki karmaşık titreşim sorunlarının çözümü doğru malzeme seçiminin yanı sıra detay çözümlemeleri için mühendislik gerektiren uygulamalara ihtiyaç göstermektedir.