Titreşim Kaynağının Yalıtımı

Ses kirliliği ile titreşimin yarattığı sorunlar çözülmesi gereken bir problem haline gelmiştir. Mekanik tesisatın statik ve dinamik yüklerin özellikleri kendi içinde karmaşık ve çok sayıda öğenin dikkate alınarak belirlenmesi gereken izo agraf titreşim yalıtımı elemanlarıdır. Gürültüye karşı etkili yol olan gürültü denetimi ile yüksek sesin insan üzerindeki zararlı etkilerini en aza indirmek için alınacak önlemlerdir. Çeşitli darbelerde dolayı meydana gelen titreşimler, şaptan döşemeye veya duvarlara iletilmediğinden dolayı, yüksek bir ses yalıtım koruması sağlamaktadır.Titreşim kaynağın da kullanılan ürünler yayılan tüm titreşimi emer ve rahatsız edici gürültülerden kurtarır.

Uygulanan Ürünler