Delikli Panel

Tam Delikli,Kademeli Delikli Ve Mikroperfore Paneller

Salon içinde bakan panel yüzeyinde sadece delikler gözüken akustik panel çeşitleri de vardır.

Bu paneler iki tiptir;

Birinde delikler malzeme kalınlığı aynı çapta tam olarak delip geçer.Buna tam delik ahşap akustik panel diyoruz.Diğerinde ise delik kademeli olarak delinir.Arka yüzdeki delik çapı geniş, derinliği ise malzeme kalınlığının 2/3 ü kadardır ön yüzde ise daha küçük çapta ancak arkadaki delikler aynı merkezden delinen delikler vardır.By panel de kademeli delik ahşap akustik panel diyoruz.Bu panellerde de kullanılan malzeme MDF dir iki yüzeyi de cilalı doğal kaplamalı, MDF/Lam veya lake boyalı olarak ima ediyoruz.Bu

paneller alçak frekans sesler için en ideal akustik özelliklere sahiptir.Mikroperfore olarak adlandırdığımız tam delik panel çeşişlerinde delik çaplarını 1 mm ve 2 m olarak ima ediyoruz.Delik merkezlerinin arasındaki mesafeler 8 mm olduğunda 10.000 delik/m²  de bulunur.

TD 32×32 PR%5 DS 1000

TD 32×32,DS 1000,PR%5 kod’lu delikli panede 32 mm aralıklarla  8 mm çapında delikler malzeme kalınlığında delinmektedir. Delik çapları değiştirilerek performasyon oranı arttırılıp azaltılabilmektedir. Bu panelin arka yüzüne ithal soundtex marka akustik bez yapıştırılmaktadır.Bu panel 18 mm veya 8 mm kalınlığında hem MDF/Lam malzemeden,hem de doğal kaplamalı ve cilalı olarak,gerekirse yangına dayanıklı cila kullanılarak üretilmekte olup,duvar ve tavanlar için kullanılabilmektedir.

TD 32×32 ÇP PR%10, DS 2000

TS 32×32 ÇP, DS 2000, PR %10 kod’lu deilkli panelde 8 mm çapında delikler 32 mm akslarda şaşırtmalı olarak malzeme kalınlığı  delinmektedir. Delik çapları değiştirilerek performasyon oranı arttırılıp azaltılabilmektedir .Bu panelim 1 m² sinde 2000 delik bulunmaktadır.Panelin arka yüzüne ithal soundtex marka akustik bez yapıştırılmaktadır.Bu panel 18 mm veya 8 mm kalınlığında hem MDF/Lam malzemeden hem de doğal kaplamalı ve cilalı olarak, gerekirse yangına dayanıklı cila kullanılarak üretilmekte olup duvar ve tavanlar için kullanılabilmektedir.

TD 16×16 ÇP,PR %20 – DS 4000

TD 16×16 ÇP,PR %20 DS 4000 kod’lu delikli panelde 16 mm aralıklara 8 mm çapında delikler malzeme kalınlığında delinmektedir. Delik çapları değiştirilerek performasyon oranı arttırılıp azaltılabilmektedir bu panelin 1m² sinde 4000 delik bulunmaktadır.Panelin arka yüzüne ithal soundtex marka akustik bez yapıştırılmaktadır. Bu Panel 18 mm veya 8 mm kalınlığında hem yangına dayanıklı cila kullanılarak üretilmekte olup, duvar ve tavanlar için kullanılabilmektedir.

TD 16×16 ÇP,PR %40, DS 8000

TD  16×16 ÇP, PR % 40, DS 8000 kod’lu delikli panelde 8 mm çapında delikler 16 mm akslarda şaşırtmalı olarak malzeme kalınlığında delinmektedir.Delik çapları değiştirilerek performasyon oranı arttırılıp azaltılabilmektedir. Bu panelin 1 m² sinde 4000 delik bulunmaktadır. Panelin arka yüzüne ithal soundtex marka akustik bez yapıştırılmaktadır.Bu panel 18 mm veya 8 mm kalınlığında hem MDF/Lam malzemeden, hem de doğal kaplamalı ve cilalı olarak gerekirse yangına dayanıklı cila kullanılarak üretilmekte olup duvar ve tavanlar için kullanılabilmektedir.

KD 32x32x6 Ø – PR %3 – DS 1000

Bu panelde ön yüzde 32 mm akslarda 6 veya 8 mm çapında, arka yüzünde ise yine 32 mm akslara 12 mm çapında delikler delinmektedir.Delik çapları değiştirilerek performasyon oranı artırılıp azaltılabilmektedir.Bu Panelin 1 m²  sinde 1000 delik bulunmaktadır panelin arka yüzünde ithal soundtex marka akustik bez yapıştırılmaktadır.Bu panel 18 m kalınlığında hem MDF/Lam malzemeden,hem de doğal kaplamalı ve ciaı olarak, gerekirse yangına dayanıklı cila kullanılarak üretilebilmekte olup,duvar ve tavanlar için kullanılabilmektedir

KD 16x16x3 / 12 PR %8 DS 4000

Bu panede ön yüzde 16 mm akslarla 5 mm çapında, arka yüzünde ise yi ne 16 mm akslarla 10 veya 12 mm çapında delikler delinmektedir.Delik çapları değiştirilerek performasyon oranı arttırılıp azaltılabilmektedir,Bu panelin 1 m²  sinde 4000 delik bulunmaktadır.Panelin arka yüzüne ithal soundtex marka akustik bez yapıştırılmaktadır.Bu panel 18 mm kalınlığında hem MDF/Lam malzemeden,hem de doğal kaplamalı ve cilalı olarak, gerekirse yangına daynıklı cila kullanılarak üretilebilmekte olup, duvar ve tavanlar için kullanılabilmektedir.

TD 8x8x2 Ø mm DS 16000,PR% 5

TD 8×8,DS 16000,PR% 5 kod’lu delikli panelde 2 mm çapında delikler 8 mm akslarda malzeme kalınlığında delinmektedir.delik çapları değiştirilerek performasyon oranı arttırılıp azaltılabilmektedir.Bu Panelim 1 m²  sinde 16000 delik bulunmaktadır.Panelin arka yüzüne ithal soundtex marka akustik bez yapıştırılmaktadır.Bu Panel 18 mm veya 8 mm kalınlığında hem MDF/Lam malzemeden, hem de doğal kaplamalı ve cilalı olarak, gerekirse yangına dayanıklı cila kullanılarak üretilebilmekte olup, duvar ve tavanlar için kullanılabilmektedir