Akustik Fitil

intumesan-yangin-fitili-yanmis-haliYangın dayanımlı fitiller, yangın dayanımli kapılarda kanat ile kasanın temas ettiği boşluğu kapatmak amacı ile kullanılır.

İntümesan fitiller ( sıcak duman fitili ) yangın anında sıcaklik artışına bağlı olarak genleşip kanat ile kasa arasındaki boşlukları kapatır ve duman geçişini engeller. Farklı kalınlıklarda ve genişliklerde ölçüleri mevcuttur.Yangın ve duman fitilleri, apartman, otel, okul, hastane, işhanı, alış-veriş ve eğlence merkezleri, plazalar gibi binalarda yangın kapılarında kullanılmasının yanı sıra, özellikle fabrikalar ve büyük üretim tesislerinde bölümler arasında yangının ve dumanın geçişini önlemek gibi hayati bir rol üstlenmektedir.

AB uyum süreci gereğince yapı mevzuatı önümüzdeki dönemde toplu yaşam ve kullanım alanlarında, birçok kapının yanmaz özellikleri barındırmasını talep edecek ve bu özellikler şart olup standart hale gelecektir.

Intumesan fitiller, yangın esnasında oluşan yüksek sıcaklikta ortalama 20-30 kat şişerek kapının duman ve alev yalıtımını sağlar.